Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 70 40
2019 48 40
2018 65 40
2017 47 40
2016 84 40
2015 52 40
2014 32 50
2013 25 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 80,78% 71,7%
2018 89,96% 88,17%
2017 93,37% 94,06%
2016 89,59% 89,04%
2015 90,24% 90,57%
2014 92,66% 91,65%
2013 98% 98%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats