Informació general

  • Màster Oficial UAB
  • Inici de la preinscripció 15/01/2016
    Veure el calendari
  • Places: Mínim 15, màxim 30
  • Preu: Per determinar.
  • Idioma: Castellà, català i, eventualment, anglès.
  • Centre docent: Facultat de Psicologia

Sortides professionals

Aquest màster capacitarà els seus alumnes per prosseguir la seva formació en recerca cursant un doctorat o desenvolupant tasques d'avaluació i recerca en centres, serveis i institucions públics o privats relacionats amb la prevenció i la promoció de la salut, en serveis d'atenció sanitària i sociosanitaria a persones malaltes o dependents, o en l'àmbit de l'educació per a la salut i la recerca en salut pública.

Qualitat