Pla d'estudis Grau Obert en Llengües i Literatures

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

graduat/da en Estudis Clàssics o bé, graduat/da en Estudis Francesos o bé, graduat/da en Llengua i Literatura Catalanes o bé, graduat/da en Llengua i Literatura Espanyoles

Horaris

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Temps complet i possibilitat de via lenta.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

El primer curs, l’estudiant cursarà unes assignatures de formació comuna a tots els graus filològics i les assignatures de les dues opcions que hagi triat. A partir del segon curs l’estudiant optarà per una opció entre els següents: Català, Espanyol, Clàssiques i Francès. Les assignatures de l’opció que abandoni tindran reconeixement ple en el grau que continuï.

Primer Curs

Formació comuna a tots els estudis (1r i 2n semestres)
 • Introducció a la Lingüística
 • Literatura Comparada

Escollir dues filologies d'entre les següents (Llengua i Literatura Catalanes, Estudis Francesos, Llengua i Literatura Espanyoles, Estudis Clàssics)
Català
Anual
 • LlenguaCatalana
Primer semestre
 • Literatura Catalana del Segle XX, I
Segon semestre
 • Literatura Catalana del Segle XX, II
Francès

Primer semestre
 • Francès Instrumental I
 • Ús de la Llengua Francesa Oral
Segon semestre
 • Francès Instrumental II
 • Introducció a la Cultura Francesa
Espanyol

Primer semestre
 • Introducció a la Literatura Espanyola I
 • Llengua Espanyola Oral i Escrita
Segon semestre
 • Introducció a la Literatura Espanyola II
 • Introducció a la Llengua Espanyola
Clàssiques

Primer semestre
 • Gramàtica Grega
 • Gramàtica Llatina
Segon semestre
 • Textos Grecs
 • Textos Llatins
Segon, tercer i quart curs:

A partir del segon curs l’estudiant tria un itinerari i ha de cursar les assignatures detallades en un dels següents plans d'estudis (segon, tercer i quart curs):
Pla d'estudis del Grau en Llengua i Literatura Catalanes,
Pla d'estudis del Grau en Llengua i Literatura Espanyoles,
Pla d'estudis del Grau en Estudis Clàssics o
Pla d'estudis del Grau en Estudis Francesos.