Guies docents de les assignatures

Si es vol consultar alguna guia que no apareix en el llistat s'ha d'anar al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

100228 - Introducció a la Lingüística
100271 - Literatura Comparada
100702 - LLengua Catalana
100679 - Literatura Catalana del Segle XX, I
100678 - Literatura Catalana del Segle XX, II
103318 - Ús de la Llengua Francesa Oral
103382 - Francès Instrumental II
103361 - Introducció a la Cultura Francesa
103547 - Introducció a la Literatura Espanyola I
100603 - Llengua Espanyola Oral i Escrita
103548 - Introducció a la Literatura Espanyola II
100604 - Introducció a la Llengua Espanyola
100407 - Gramàtica Grega
100406 - Gramàtica Llatina
100404 - Textos Grecs
100372 - Textos Llatins

Segon, tercer i quart curs:

A partir del segon curs l’estudiant tria un itinerari i ha de cursar les assignatures detallades en un dels següents plans d'estudis (segon, tercer i quart curs):

Pla d'estudis del Grau de Llengua i Literatura Catalanes,
Pla d'estudis del Grau de Llengua i Literatura Espanyoles,
Pla d'estudis del Grau d'Estudis Clàssics o
Pla d'estudis del Grau d'Estudis Francesos.