Pla d'estudis Grau Obert en Llengües i Literatures

Guies docents de les assignatures

Si es vol consultar alguna guia que no apareix en el llistat s'ha d'anar al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

100228 - Introducció a la Lingüística
100271 - Literatura Comparada
100702 - LLengua Catalana
100679 - Literatura Catalana del Segle XX, I
100678 - Literatura Catalana del Segle XX, II
103318 - Ús de la Llengua Francesa Oral
103382 - Francès Instrumental II
103361 - Introducció a la Cultura Francesa
103547 - Introducció a la Literatura Espanyola I
100603 - Llengua Espanyola Oral i Escrita
103548 - Introducció a la Literatura Espanyola II
100604 - Introducció a la Llengua Espanyola
100407 - Gramàtica Grega
100406 - Gramàtica Llatina
100404 - Textos Grecs
100372 - Textos Llatins

Segon, tercer i quart curs:

A partir del segon curs l’estudiant tria un itinerari i ha de cursar les assignatures detallades en un dels següents plans d'estudis (segon, tercer i quart curs):

Pla d'estudis del Grau de Llengua i Literatura Catalanes,
Pla d'estudis del Grau de Llengua i Literatura Espanyoles,
Pla d'estudis del Grau d'Estudis Clàssics o
Pla d'estudis del Grau d'Estudis Francesos.