Pla d'estudis Grau en Estudis d'Anglès i d'Espanyol

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix cliqueu aquí per consultar les equivalències d’assignatures d’anglès i d’espanyol motivades pels canvis en el Grau d’Estudis Anglesos i en el Grau en Llengua i Literatura Espanyoles.

1r curs

 103410 - Gramàtica Descriptiva Anglesa

 100228 - Introducció a la lingüística

 103547 - Introducció a la Literatura Espanyola I

 103548 - Introducció a la Literatura Espanyola II

 100604 - Introducció a la Llengua Espanyola

 100270 - Literatura Anglesa del Segle XX

 100271 - Literatura Comparada

 100603 - Llengua espanyola oral i escrita

 103409 - Usos Bàsics de la Llengua Anglesa

2n curs

 100227 - Fonètica i Fonologia Angleses I

 100217 - Història i Cultura de les Illes Britàniques

 100250 - Literatura del Romanticisme Anglès

 100595 - Literatura Espanyola Contemporània

 100593 - Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme

 100599 - Metodologia de la llengua i la literatura espanyoles

 100586 - Morfologia de l'Espanyol

 100583 - Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Simple

 100234 - Ús de la Llengua Anglesa I

 100233 - Ús de la Llengua Anglesa II

3r curs

 100582 - Comentari de Textos Literaris

 100581 - Comentari Lingüístic de Textos Literaris

 100587 - Fonètica i Fonologia de l'Espanyol

 100191 - Història i Cultura dels Estats Units

 100623 - Literatura Espanyola del Segle XVII

 100248 - Literatura Nord-Americana del Segle XIX

 100246 - Literatura Victoriana

 100223 - Sintaxi Anglesa

4t curs

 103510 - Treball de Fi de Grau (2021-22)

Optatives

 103395 - Arts i Literatura Italianes

 100275 - Bases Biològiques del Llenguatge

 103394 - Cine i Literatura Italians

 103793 - Cultura i Societat Basques

 103393 - Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües

 100598 - Dialectologia de l'espanyol

 100226 - Fonètica i Fonologia Angleses II

 100225 - Gramàtica Anglesa

 100597 - Gramàtica Històrica de l'Espanyol

 100212 - Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya

 100211 - Història de la Cultura Alemanya

 100193 - Història de la Llengua Anglesa I

 100192 - Història de la Llengua Anglesa II

 100596 - Història de la Llengua Espanyola

 100038 - Idioma Modern I (Alemany)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar)

 100037 - Idioma Modern I (Francès)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 100039 - Idioma Modern I (Italià)

 100042 - Idioma Modern I (Portuguès)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar)

 100046 - Idioma Modern II (Francès)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 100048 - Idioma Modern II (Italià)

 100051 - Idioma Modern II (Portuguès)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 100205 - Idioma Modern III (Alemany)

 103392 - Idioma Modern III (Italià)

 100204 - Idioma Modern IV (Alemany)

 103391 - Idioma Modern IV (Italià)

 100210 - Literatura Alemanya i Cinema

 100249 - Literatura Anglesa del Renaixement i de la IL·lustració

 103387 - Literatura Basca

 100255 - Literatura Comparada i Estudis Culturals

 100209 - Literatura Contemporània en Llengua Alemanya

 100594 - Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme

 100624 - Literatura Espanyola del Segle XVI

 100622 - Literatura espanyola medieval

 100630 - Literatura hispanoamericana: de la literatura prehispànica al segle XIX

 100629 - Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l'Època Contemporània

 100247 - Literatura Nord-Americana Moderna

 100263 - Literatura, Gèneres i Sexualitats

 100224 - Llengua Comparada

 100274 - Llenguatge, Cultura i Cognició (2021-22)

 103397 - Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània

 100245 - Orígens de la Literatura Anglesa

 100262 - Pensament Literari

 103511 - Pràctiques Externes (2021-22)

 100688 - Qüestions de Gramàtica Comparada

 100239 - Semàntica i Pragmàtica

 100585 - Semàntica i Pragmàtica de l'Espanyol

 100584 - Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Composta (2021-22)

 100243 - Teoria i Anàlisi de la Poesia

 100242 - Teoria i Anàlisi del Teatre

 100588 - Teoria i Història de la Representació Teatral

 100254 - Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

 100272 - Tipologia Lingüística

 100253 - Tradició Literària Occidental I

 100252 - Tradició Literària Occidental II

 100232 - Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada

 100231 - Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada