Pla d'estudis Grau en Estudis d'Anglès i de Francès

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix cliqueu, aquí per consultar les equivalències d’assignatures d’anglès motivades pels canvis en el Grau d'Estudis Anglesos.

1r curs

 103383 - Francès Instrumental I (2021-22)

 103382 - Francès Instrumental II (2021-22)

 103410 - Gramàtica Descriptiva Anglesa

 103361 - Introducció a la Cultura Francesa (2021-22)

 100228 - Introducció a la lingüística

 100270 - Literatura Anglesa del Segle XX

 103318 - Ús de la Llengua Francesa Oral (2021-22)

 103409 - Usos Bàsics de la Llengua Anglesa

 103319 - Ús de la Llengua Francesa Escrita (2021-22)

2n curs

 100271 - Literatura Comparada

 100227 - Fonètica i Fonologia Angleses I

 100217 - Història i Cultura de les Illes Britàniques

 100250 - Literatura del Romanticisme Anglès

 103316 - Literatura Francesa Comtemporània (2021-22)

 103380 - Literatura Francesa del Segle XIX (2021-22)

 103365 - Llengua Francesa Oral i Escrita I

 103355 - Morfosintaxi de la Llengua Francesa

 100234 - Ús de la Llengua Anglesa I

 100233 - Ús de la Llengua Anglesa II

3r curs

 103359 - Fonètica i Fonologia de la Llengua Francesa (2021-22)

 100191 - Història i Cultura dels Estats Units

 103357 - Lexicologia de la Llengua Francesa (2021-22)

 103381 - Literatura Francesa: Classicisme i Il·lustració (2021-22)

 103379 - Literatura Francesa: Edat Mitjana i Renaixement (2021-22)

 100248 - Literatura Nord-Americana del Segle XIX

 100246 - Literatura Victoriana

 100223 - Sintaxi Anglesa

4t curs

 103396 - Treball de Final de Grau (2021-22)

Optatives

 103360 - Anàlisi Lingüístic de Documents Orals i Escrits en Llengua Francesa (2021-22)

 103395 - Arts i Literatura Italianes

 100275 - Bases Biològiques del Llenguatge

 103394 - Cine i Literatura Italians

 103793 - Cultura i Societat Basques

 103393 - Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües

 103371 - Èpica Romànica Medieval

 100226 - Fonètica i Fonologia Angleses II

 100225 - Gramàtica Anglesa

 100212 - Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya

 100211 - Història de la Cultura Alemanya

 100193 - Història de la Llengua Anglesa I

 100192 - Història de la Llengua Anglesa II

 103358 - Història de la Llengua Francesa

 100038 - Idioma Modern I (Alemany)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 100039 - Idioma Modern I (Italià)

 100042 - Idioma Modern I (Portuguès)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 100048 - Idioma Modern II (Italià)

 100051 - Idioma Modern II (Portuguès)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 100205 - Idioma Modern III (Alemany)

 103392 - Idioma Modern III (Italià)

 100204 - Idioma Modern IV (Alemany)

 103391 - Idioma Modern IV (Italià)

 103370 - Introducció a les Literatures Romàniques

 103356 - Lingüística Francesa Comparada

 103369 - Lírica Romànica Medieval

 100210 - Literatura Alemanya i Cinema

 100249 - Literatura Anglesa del Renaixement i de la IL·lustració

 103387 - Literatura Basca

 100255 - Literatura Comparada i Estudis Culturals

 100209 - Literatura Contemporània en Llengua Alemanya

 103368 - Literatura i Societat a l'Edat Mitjana

 100247 - Literatura Nord-Americana Moderna

 100263 - Literatura, Gèneres i Sexualitats

 103367 - Llegendes Medievals (2021-22)

 100224 - Llengua Comparada

 100274 - Llenguatge, Cultura i Cognició (2021-22)

 103366 - Novel·la Romànica Medieval

 103397 - Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània

 100245 - Orígens de la Literatura Anglesa

 100262 - Pensament Literari

 103388 - Perspectives Crítiques de l'Anàlisi de la Literatura en Francès (2021-22)

 103399 - Pràctiques Externes (2021-22)

 100688 - Qüestions de Gramàtica Comparada

 100239 - Semàntica i Pragmàtica

 103354 - Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Francesa

 103362 - Tècniques d'Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa II

 100243 - Teoria i Anàlisi de la Poesia

 100242 - Teoria i Anàlisi del Teatre

 100588 - Teoria i Història de la Representació Teatral

 100254 - Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

 100272 - Tipologia Lingüística

 100253 - Tradició Literària Occidental I

 100252 - Tradició Literària Occidental II

 100232 - Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada

 100231 - Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada