Convalidació d’estudis estrangers

La data de matrícula s'especificarà a la carta d'acceptació.