Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2020 359 60 140
2019 346 80 140
2018 230 40 140
2017 267 60 140
2016 300 60 140

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 61,83% 55,08%
2018 49,17% 41,88%
2017 44,37% 40,85%
2016 40,08% 40,08%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats