Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2021 33 25
2020 20 25
2019 33 25
2018 35 25
2017 37 25
2016 23 25
2015 26 40
2014 29 40
2013 9 0 *
2012 30 40
2011 35 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2020 97,33% 96,74%
2019 94,8% 97,2%
2018 94,52% 94,44%
2017 94,42% 94,59%
2016 93,05% 92,96%
2015 99,39% 99,33%
2014 100% 100%
2013 83,33% %
2012 94,74% 93,75%
2011 94,64% 94,64%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats