Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca en Psicologia de la Salut

Perfil d'ingrés

El màster s'adreça a llicenciats i professionals amb titulació de grau de l'àmbit de ciències de la salut que vulguin complementar la seva formació amb els aspectes psicològics de la salut. També es considerarà l'admissió de llicenciats i graduats en ciències socials que presentin una proposta de recerca adient amb els objectius del màster.