Māster oficial en Seguretat de les Tecnologies de la Informaciķ i de les Comunicacions

Màster interuniversitari que proporciona una formació d’alt nivel dirigida als professionals que vulguin ampliar coneixements específics en l’àmbit de la seguretat informàtica

  • Interuniversitari
  • Crčdits: 60 ECTS.
  • Preu: Consulteu aquesta informaciķ amb la universitat coordinadora.

El màster de Seguretat de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (MISTIC) proporciona una formació oficial d'alt nivell i rigor acadèmic dirigida als professionals que es vulguin especialitzar en l'àmbit de la seguretat informàtica.

La demanda d'enginyers, informàtics o de telecomunicacions, específicament preparats per treballar en el camp de la seguretat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions és cada cop més gran. D'una banda, les transaccions electròniques cada vegada són més habituals i la legislació que hi ha entorn seu és més exigent. De l'altra, les empreses són més conscients dels riscos de seguretat i la voluntat d'invertir en sistemes de protecció ha augmentat.

Per donar resposta a aquesta realitat, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili ofereixen conjuntament el màster interuniversitari de Seguretat de les tecnologies de la informació i les comunicacions (MISTIC), en el qual també participa la Universitat de les Illes Balears.

Universitat coordinadora:

Universitat Oberta de Catalunya

Universitats participants

Universitat Rovira i Virgili
Universitat Autōnoma de Barcelona

Web del māster

http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/seguretat-tecnologies-informacio-comunicacions/presentacio

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Māster Oficial - Seguretat de les Tecnologies de la Informaciķ i de les Comunicacions