• Erasmus Mundus
  • Places: 20 places
  • Preu: 46,11€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2016-2017
    66€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2020-2021
La modelització matemàtica ocupa un lloc central en la innovació tecnològica més actual i s'ha convertit en una eina fonamental per a molts àmbits de l'enginyeria. Essencialment multidisciplinària en les seves aplicacions, la modelització i la simulació matemàtiques són una tecnologia clau dins dels departaments d'indústria eficient i d'innovació empresarial.

El màster Erasmus Mundus en Modelització Matemàtica a l'Enginyeria: Teoria, Computació i Aplicacions / Erasmus Mundus in Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications reflecteix aquesta transversalitat, alhora que es basa en els aspectes unificadors de la matemàtica i la física de les diverses, però sovint separades, disciplines d'enginyeria. El seu objectiu és desenvolupar un plantejament metodològic unificat de la modelització i la simulació de reptes reals que es troben al món de l'enginyeria.

Coordinació

Fes clic en el següent enllaç per saber quins són els coordinadors dels màsters que s'imparteixen a la facultat.

Coordinació de Màsters
 

Web del māster

http://www.mathmods.eu/

Qualitat