• Interuniversitari
  • Crèdits: 90 crèdits ECTS
  • Preu: Consulteu aquesta informació amb la universitat coordinadora.

El Màster en Cronicitat i Dependència afavoreix la formació de professionals de la salut motivats i implicats amb el nostre sistema sanitari i la seva realitat. Les tendències socials (envelliment, cronicitat, etc.), tecnològiques (noves teràpies, nous medicaments, etc.) i econòmiques (augment de la pressió sobre els recursos públics) fan que sigui un repte la formació en noves competències pels professionals de la salut que hauran de participar en la planificació, gestió i avaluació dels programes de salut a Catalunya.

El Màster en Cronicitat i Dependència és un màster interuniversitari, coordinat per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i realitzat juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). L'Escola Superior de Ciències de la Salut juntament amb el Consorci Sanitari del Maresme seran les institucions encarregades realitzar-lo. Com a entitats col·laboradores de prestigi hi participen l'Hospital Clínic de Barcelona i la Fundació TICSalut.

L'esperança de vida a Catalunya és gairebé dos anys superior a la mitjana europea, malgrat això més del 30% de la població adulta declara patir una malaltia crònica, o més d'una. Les previsions des del Departament de Salut és que les malalties cròniques esdevinguin les malalties més freqüents en la població catalana els pròxims anys. Les malalties cròniques són i seran presents a la nostra societat ens el propers anys i cada vegada amb un major impacte social, econòmic i sanitari.

Universitat coordinadora:

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Universitats participants

Universitat Autònoma de Barcelona

Informació addicional

http://www.tecnocampus.cat/ca/presentacio-cronicitat

Qualitat