Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Per a l'admissió al màster no es realitza cap prova específica d'entrada. Caldrà disposar
1) d'una de les següents titulacions:
  • Llicenciats/graduats en ADE
  • Llicenciats/graduats en Economia
  • Diplomats en Ciències Empresarials
  • Graduats en Comptabilitat i Finances
  • Graduats en Empresa i Tecnologia
  • I altres titulacions equivalent
2) de coneixements de la normativa comptable i fiscal espanyola (adquirida per formació o per experiència professional).

Criteris de selecció

Per a la selecció dels estudiants, en cas de situació d'excessos de demanda, la coordinació del màster valorarà els mèrits de l'estudiant en base a:
  • Expedient acadèmic - 90% 
  • Experiència professional en l'àmbit de la comptabilitat, fiscalitat, auditoria (mínim un any en tasques administratives, fiscals i tècniques) - 10%

Complements de formació

Els estudiants amb titulacions vinculades al perfil d'entrada no necessiten complements de formació a excepció dels alumnes amb el grau d'Empresa i Tecnologia i aquelles titulacions que no tinguin en el seu pla d'estudis un mínim de 12 ECTS en l'àrea de comptabilitat financera.

Per a aquests estudiants, de forma individualitzada, la comissió del màster valorarà l'expedient acadèmic i la necessitat de cursar 6 crèdits de l'assignatura Comptabilitat Financera, programada específicament pel centre o a través de Facultat d'Economia i Empresa de la UAB, amb el corresponent acord, sempre durant el primer semestre

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició