Màster Universitari en Matemàtiques Interdisciplinàries / Interdisciplinary Mathematics

Un màster conjunt Erasmus Mundus, de dos anys, en Modelatge i Simulació Matemàtics amb Aplicacions Interdisciplinàries, amb èmfasi en les ciències biomèdiques i l’enginyeria industrial

Màster Oficial - Matemàtiques Interdisciplinàries / Interdisciplinary Mathematics

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.