Màster oficial en Erasmus Mundus in German and French Philosophy: Contemporary Issues (PhiAFEC)

Programa d’estudis internacional on l’estudiant adquirirà coneixements en filosofía moderna alemanya, la fenomenología francesa i alemanya i el pensament francés contemporani

Màster Oficial - Erasmus Mundus in German and French Philosophy: Contemporary Issues (PhiAFEC)

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.