Estudis en anglès

Més de 90 programes impartits en anglès, entre graus, màsters, postgraus i cursos d'especialització. Una àmplia oferta per a estudiants internacionals o alumnes locals que volen compatibilitzar un estudi de postgrau amb el perfeccionament de l'anglès.

 

Graus en anglès

Màsters oficials en anglès

Màsters propis en anglès

Postgraus en anglès

Cursos d'especialització en anglès

Doctorats

Tots els estudiants de doctorat poden escriure i defensar la seva tesi doctoral en anglès. D'acord amb la Normativa dels estudis de Doctorat a la UAB RD 99/2011 (article 359), la tesi doctoral s'ha de redactar i defensar en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya o en els idiomes habituals per a la comunicació científica en el camp de coneixement corresponent. Donat que l'anglès és una llengua habitual en la comunicació científica en la majoria dels camps d'estudi, els estudiants de doctorat podran cursar els seus estudis de Doctorat a la UAB en anglès.