Dades de preinscripci

  • Estudiants de nou ingrs
  • Places ofertes
  • Nombre de sollicituds
  • Nombre de sollicituds en 1a opci
Sollicituds 1a opci Oferta
2018 861 456 115
2017 762 445 115
2016 920 544 115
2015 1033 594 115
2014 989 599 115
2013 960 543 115
2012 1002 544 115
2011 988 536 115
2010 965 499 123

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrs
Rendiment Rendiment nou ingrs
2017 89,42% 85,5%
2016 89,45% 83,38%
2015 90,79% 81,86%
2014 91,68% 89,55%
2013 89,73% 86,31%
2012 88,61% 86,56%
2011 85,11% 84,14%
2010 80,49% 81,24%
* Rendiment = nombre de crdits superats / crdits matriculats