Dades de preinscripci

  • Estudiants de nou ingrs
  • Places ofertes
  • Nombre de sollicituds
  • Nombre de sollicituds en 1a opci
Sollicituds 1a opci Oferta
2018 685 78 65
2017 701 84 65
2016 661 71 65
2015 686 87 65
2014 635 67 65
2013 726 74 60
2012 719 62 60
2011 819 78 65
2010 792 65 65
2009 661 43 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrs
Rendiment Rendiment nou ingrs
2017 92,75% 86,84%
2016 92,21% 91,58%
2015 93,04% 88,28%
2014 95,11% 91,71%
2013 95,25% 95,4%
2012 93,42% 93,23%
2011 92,45% 91,81%
2010 85,56% 84,19%
2009 88,83% 88,83%
* Rendiment = nombre de crdits superats / crdits matriculats