Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2020 230 67 30
2019 232 45 30
2018 134 23 30
2017 154 49 30
2016 173 49 30
2015 186 40 30
2014 193 48 30
2013 206 43 30
2012 219 47 30
2011 226 38 30
2010 158 33 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 82,23% 74,86%
2018 79,29% 68,86%
2017 82,59% 89,8%
2016 81,12% 85,01%
2015 81,68% 81,79%
2014 82,97% 82%
2013 79,88% 76,4%
2012 75,72% 70,31%
2011 70,15% 62,28%
2010 67,37% 66,07%
2009 63,46% 63,46%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats