Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 83,12% 72,66%
2021 83,61% 77,53%
2020 84,73% 79,08%
2019 80% 76,58%
2018 76,02% 76,02%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats