Dades de preinscripci

  • Estudiants de nou ingrs
  • Places ofertes
  • Nombre de sollicituds
  • Nombre de sollicituds en 1a opci
Sollicituds 1a opci Oferta
2019 647 155 60
2018 653 155 65
2017 739 211 65
2016 634 147 65
2015 646 157 65
2014 624 146 65
2013 709 158 60
2012 791 159 60
2011 959 207 65
2010 1078 189 65
2009 1024 156 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrs
Rendiment Rendiment nou ingrs
2018 91,89% 83,21%
2017 92,4% 84,88%
2016 94,12% 87,4%
2015 93,99% 87,86%
2014 93,81% 87,37%
2013 96,08% 94,34%
2012 93,65% 91,07%
2011 91,54% 87,03%
2010 89,51% 90,35%
2009 83,92% 83,92%
* Rendiment = nombre de crdits superats / crdits matriculats