• UABDivulga
10/2006

El papel de Folch i Torres en la literatura y la cultura de Cataluña

Folch i Torres

Josep Maria Folch i Torres (1880-1950) está considerado como uno de los principales escritores de literatura catalana y el creador del teatro catalán infantil. La autora de esta tesis estudia la aportación fundamental del escritor en la literatura y la cultura de Cataluña durante el primer tercio del siglo XX y realiza una aproximación científica y ecuánime a su figura.

La investigació és, en essència, l'estudi de l'obra literària i de la figura de Josep Maria Folch i Torres en el període comprès entre els anys 1880 i 1950. L'abast cronològic ha implicat l'anàlisi de tota la producció folquitorriana, és a dir, la literatura d'adults i la literatura infantil i juvenil i, alhora, de tots els gèneres mitjançant els quals aquesta producció es va comercialitzar: narració -proses, contes, novel·letes i novel·les-, teatre i poesia.

Així mateix, la tesi incorpora també les altres parcel·les de l'activitat pública de l'autor i, especialment, la política: des de la militància a la Unió Catalanista dels inicis del segle XX fins a la creació dels Pomells de Joventut durant els anys vint, en la mesura que aquesta pràctica política incideix en la gènesi, l'orientació i la temàtica de la producció literària de Josep Maria Folch i Torres. Seguidament, s'aborda la transcendència assolida per l'autor en la societat catalana dels anys vint i trenta i, especialment, sobre la creació i la consolidació d'un mercat literari en català que es va traduir ja contemporàniament en la consideració que va obtenir com un fenomen comercial i sociològic de primer ordre. Per cloure, la tesi esboça la pervivència de l'autor i de la seva obra en els anys de la postguerra i els diferents intents de recuperar-lo com una peça més de la normalitat cultural assolida i anihilada pel triomf del feixisme l'any 1939.

Les aportacions més significatives de la tesi al coneixement de la literatura i la història de la cultura del nostre país és que el treball de la Doctora Pérez Vallverdú és, com van considerar diferents membres del tribunal, la primera aproximació veritablement científica i equànime a la figura de Josep Maria Folch i Torres més enllà dels tòpics del "patufisme" i el seu opòsit i que ha quedat demostrada la hipòtesi de partida que referia la centralitat dels sectors socials de la petita i la mitjana burgesia catalana en la creació i la consolidació d'una literatura nacional i moderna en els anys vint i trenta del segle passat.

Eulàlia Pérez Vallverdú
Universitat Autònoma de Barcelona

Referencias

Tesi: "Josep Maria Folch i Torres (1880-1950): des del Modernisme a la literatura de consum". Leída por Eulàlia Pérez Vallverdú, el 26 de enero de 2006 a la Sala Graus, Facultat de Ciències de lEducació, y dirigida por Jordi Castellanos Vila. Departament donde está inscrita la tesis: Filologia Catalana.

 
View low-bandwidth version