• UABDivulga
09/2006

Descubierto el receptor responsable de la relajación del colon

Aparell digestiu

Científicos del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en colaboración con médicos del Hospital de Mataró y de la Fundació de Gastroenterologia Dr. Vilardell, han identificado por primera vez el receptor P2Y1, responsable de la relajación purinérgica en el colon humano.

Tothom és conscient dels moviments del seu propi budell i molts cops hem patit alteracions digestives associades a dolor. A més a més existeix un gran grup de malalties amb greus afectacions motores intestinals. Per tant és molt important conèixer els mecanismes bàsics de control de l'activitat motora de cara a poder establir futurs tractaments d'aquestes alteracions.

El colon humà presenta una motilitat específica que està regulada per neurones del sistema nerviós entèric present en el propi colon. Les neurones motores que regulen el moviment del tracte digestiu son excitadores y inhibitòries. L'activació de les neurones inhibitòries provoca la relaxació de la musculatura llisa intestinal mentre que l'activació de les neurones excitadores provoca la seva contracció. L'alternança entre contracció i relaxació assegura la motilitat correcta del bol alimentari i és en definitiva responsable del transit intestinal. Ja fa anys que es coneix que els neurotransmissors inhibitoris responsables de la relaxació intestinal són de tipus no adrenèrgic no colinèrgic.

Avui en dia la comunitat científica reconeix que l'òxid nítric i el ATP (neurotransmissió purinèrgica) són dos dels principals neurotransmissors responsables de la relaxació intestinal. De totes maneres el receptor purinergic responsable de la relaxació muscular és fins avui en dia desconegut.

En aquest treball hem caracteritzat el receptor (P2Y1) responsable de la neurotransmissió inhibitòria en el colon humà. Per realitzar aquest estudi hem utilitzat segments de colon provinent de reseccions provinents d'intervencions realitzades per neoplasia de colon gràcies a la col·laboració entre la UAB, l'hospital de Mataró i la Fundació de Gastroenterologia Dr. Vilardell. En aquest estudi hem utilitzat un fàrmac, el MRS2179, que es comporta con antagonista específic dels receptors P2Y1. El que hem vist és que el fàrmac és capaç de bloquejar de forma dosi dependent la neurotransmisió purinergica en el colon humà. A més a més, hem demostrat mitjançant estudis immunohistoquimics la presencia del receptor en les cèl·lules musculars.

Els nostres resultats demostren per tant, que els receptors P2Y1 són responsables de la relaxació purinergica en el colon humà. Aquest receptor pot constituir en un futur una nova diana terapèutica en malalties humanes que cursen amb alteracions de la motilitat digestiva i especialment del colon. Aquest estudi s'ha pogut fer gracies al conveni que tenim entre la UAB, la fundació de Gastroenterologia Dr. Vilardell i l'Hospital de Mataró. A més és important destacar el suport financer dels laboratoris Menarini al nostre grup de recerca. La col·laboració entre Universitat, Hospitals i Laboratoris farmacèutics es fonamental a l'hora d'intercanviar coneixements que siguin en un futur útils a la societat.

D.Gallego1, P.Hernández 2, P.Clavé 2,3 i M.Jiménez1

Universitat Autònoma de Barcelona
1 Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
2 Departament de Cirurgia, Hospital de Mataró
3 Fundació de Gastroenterologia Dr. F. Vilardell

Referencias

Artículo: "P2Y_1 receptors mediate inhibitory purinergic neuromuscular transmission in the human colon". Diana Gallego, Pilar Hernandez, Pere Clave, and Marcel Jimenez. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol (June 1, 2006).

 
View low-bandwidth version