Informació general

  • Interuniversitari
  • Places: Mínim 15, màxim 50
  • Preu: Per determinar.
  • Idioma: Tota la docència es farà en català.
  • Centre docent: Facultat de Filosofia i Lletres

Sortides professionals

Gestió i difusió del patrimoni literari, feines editorials i d’edició (assessorament de col·leccions, correcció, tractament d’originals), participació en revistes, planificació d’activitats de dinamització lingüística i cultural, assessorament lingüístic, accions de normalització lingüística (ensenyament i difusió de la llengua) i accions d’assessorament en els mitjans de comunicació.

Universitat coordinadora:

UAB

Universitats participants

Universitat de Barcelona

Web del màster

http://pagines.uab.cat/moiellc/

Qualitat