Informació general

  • Màster Oficial UAB
  • Places: Mínim 15
  • Preu: Per determinar.
  • Idioma: Els alumnes hauran de tenir un domini de l'anglès equivalent al nivell Proficiency.

  • Centre docent: Facultat de Filosofia i Lletres

Aquest màster ha estat substituït pel màster d'Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies.

El màster t'ofereix una formació teòrica i aplicada en l'adquisició i l'ús de llengües en contextos de multilingüisme i multiculturalitat i, en particular, en l'adquisició i l'ensenyament de l'anglès com a llengua internacional.

El programa s'adreça al conjunt de llicenciats, B.A. i altres titulats superiors amb un bon nivell d'anglès. És un programa obert a alumnes d'àrees diverses que vulguin formar-se en una nova especialitat. Oferim uns estudis individualtitzats i tutoritzats.

Sortides professionals

L'objectiu d'aquest màster és la formació d'investigadors, de mestres, de sociolingüistes i d'agents socials en la descripció i l'anàlisi de l'adquisició i l'ús de primeres i segones llengües, i del desenvolupament bilingüe i multilingüe, en diferents contextos socials. Aquests coneixements poden aplicar-se a l'ensenyament de llengües, disseny de cursos d'anglès amb finalitats específiques (ESP) i a l'ensenyament de contingut en una llengua estrangera ("Content and Language Integrated Learning" o CLIL), a la utilització de l'anglès com a llengua internacional, a programes de política lingüística i a programes lingüístics de mediació i d'integració de la població immigrant, i en l'àmbit de la gestió cultural (editorials i mitjans de comunicació). 

Web del màster

http://www.filoang.com/aeic/

Qualitat