Go to main content

Rules

Reglament del Departament de Sociologia. Acord del Consell de Govern de 29 de setembre de 2004.