fotogeydy Treball inèdit sobre el lloc arqueològic de Ciutat Blanca (Honduras)

Geydy Rodríguez Wood, membre del Grup d’Estudis Precolombins –GEP de la UAB i col·laboradora del Grup d’investigació Kaha Kamasa d’Hondures, ha realitzat un estudi inèdit sobre la llegenda de la Ciutat Blanca.

[+]
Antonio Peña Traspàs del Dr. Antonio Peña Jurado del Departament d’Art i Musicologia

Antonio Peña Jurado ha estat especialista en art romà i ha format part del professorat de la Facultat de Filosofia i Lletres des de 2009.

[+]
imatgemirades Jornada Mirades Musicològiques Contemporànies

El dia 17 de desembre el Departament d'Art i de Musicologia celebrarà una Jornada d'Estudis Doctorals amb el títol "Mirades Musicològiques Contemporànies". 

[+]
imatgesculturesdelmon I Jornades d'Arts de les Cultures del Món

El Departament d'Art i de Musicologia celebrarà una Jornada Internacional d'Arts de les Cultures del Món el proper 21 de desembre.

[+]
jornadaprecolombi Jornada Internacional d'Art Precolombí

El Departament d'Art i de Musicologia celebrarà una Jornada Internacional d'Art Precolombí el proper 22 de desembre. 

[+]
imatgejornadabecket Jornada sobre Tomàs Becket

L'Institut d'Estudis Medievals celebra una jornada per conmemorar el 850è aniversari de la mort de Tomàs Becket. 

[+]
imatgesanchez Ajut per a Carles Sánchez de la Cátedra Institucional del Camino de Santiago y de las Peregrinaciones de la Universidade de Santiago de Compostela

Carles Sánchez, professor del Departament d'Art i de Musicologia, ha rebut un ajut per desenvolupar un projecte de recerca en el marc de la Cátedra Institucional del Camino de Santiago y de las Peregrinaciones de la Universidade de Santiago de Compostela. 

 

[+]

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Art i de Musicologia
Edifici B Facultat de Filosofia i Lletres
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 70
FAX +34 93 581 20 01

d.artarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona