Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut

Organització

El Departament de Psicología Clínica i de la Salut  s'organitza sota la direcció d'un equip de govern, constituït per un director/a i un secretari/a, així com diverses comissions i coordinacions que vetllen pel seu correcte funcionament.

  

Equip de direcció
Directora: Susanna Subirà Álvarez
Secretària: Ana Barajas Vélez

Coordinació
Coordinador de la Biblioteca del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut: Juan Vicente Luciano Devis
Coordinador de Qualitat Docent: David Sánchez Carracedo
Coordinadora del Programa de Doctorat en Psicologia Clínica i de la Salut: Neus Vidal Barrantes
Coordinadora de Pràctiques del Màster en Psicologia: Ana Barajas Vélez
Coordinadora del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de la Comissió d’Igualtat: Ana Barajas Vélez