Vés al contingut principal

Organització

El Departament de Psicología Clínica i de la Salut  s'organitza sota la direcció d'un equip de govern, constituït per un director/a i un secretari/a, així com diverses comissions i coordinacions que vetllen pel seu correcte funcionament.

  

Equip de direcció
Directora: Núria de la Osa Chaparro
Secretària: Estel Gelabert Arbiol 

Coordinació
Coordinadora de la Biblioteca del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut: Maria Soledad Mora Giral
Coordinadora d'Estudis del Màster en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut: Lourdes Ezpeleta Ascaso
Coordinadora de Qualitat Docent: Susanna Subirà Álvarez
Coordinadora del Programa de Doctorat en Psicologia Clínica i de la Salut: Lourdes Ezpeleta Ascaso
Coordinadora de Pràctiques del Màster en Psicologia: Ana Barajas Vélez