Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura

Premis extraordinaris

Els Premis Extraordinaris de Doctorat s'atorguen per a cada programa de doctorat entre totes les tesis defensades en un curs acadèmic, a raó d'un premi per cada cinc tesis o fracció, sense que sigui necessari que el/la doctor/a ho sol·liciti. Les persones premiades tenen dret a la devolució de la taxa que van pagar per a la sol·licitud del títol i a un certificat acreditatiu.

Informació sobre el procediment de concessió dels Premis Extraordinaris de Doctorat