Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura

Contacte

Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
Edifici I
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL. +34 93 581 13 94

Departament: d.mitjans@uab.cat
Màster: master.mitjans.comunicacio.cultura@uab.cat
Doctorat: doctorat.mitjans.comunicacio.cultura@uab.cat

 

Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental
(UISAD) de Ciències de la Comunicació: uisad.comunicacio@uab.cat

Àmbit Acadèmic i de Professorat: uisad.comunicacio.professorat@uab.cat

Àmbit d'Economia i Recerca: uisad.comunicacio.economia@uab.cat