Vés al contingut principal

Grups de recerca

2021 - Memòria de Recerca

Grups de Recerca amb IP del Departament

Fernández, Ana (IP). GRIAL (Grup de Recerca Interuniversitari en Aplicacions Lingüístiques), 2017 SGR 1093). Universitats que hi participen: UB, UdL, UOC. http://grial.edu.es/web/. Altres membres del Departament: Hortènsia Curell, Sònia Oliver.

Hand, Felicty (IP). Ratnakara. 2017 SGR 166. Altres membres del Departament : Sara Martín, Óscar Ortega. https://grupsderecerca.uab.cat/ratnakara/content/research-projects

Moyer, Melissa (IP). C.I.E.N. (Comunicació Intercultural, Estratègies de Comunicació). SGR2009-1340 i SGR 2014-1508, SGR 2017-1797. https://grupsderecerca.uab.cat/cien/ca. Altres membres del Departament: Eva Codó, Hannah Klimava.

Pladevall, Elisabet (IP). EFLIC (English as a Foreign Language in Instructed Contexts). SGR752. 2017-2021. Altres membres del Departament: Montserrat Capdevila, Mireia Llinàs Grau, Andrea Huerta. Col.laboradors: Natalia Pozharitskaya, Àngel Barranqueras, Jennifer Ament, Laura Styles.

Solé, M. Josep (IP). Grup de Recerca de Fonètica Experimental. Membres del departament adscrits: J. Cebrián, C. Gorba. Grup UAB: 1363 (integrat dins el grup de recerca consolidat de l’IEC Grup de Fonètica Experimental: Laboratori de Recerca 2014 SGR 61 (2014-2016), 2017SGR34 (2017-2019); IP: Daniel Recasens, Fil. Catalana, UAB.)

Projectes de recerca

Cebrián, Juli (IP). Percepción interlingüística, procesamiento online y producción de categorías fonéticas similares en L1 y L2 (FFI2017-88016-P) MINECO. 2017-2021. Universitats que hi participen: UIC. Altres membres del Departament: Cèlia Gorba, Wolf de Witte, Dilgash Alsilevani.

Codó, Eva & Ana M. Relaño Pastor (Universidad de Castilla-La Mancha) (IPs). ENIFALPO - English Immersion as Family Language Policy: Strategies, Mobilities and Investments (PID2019-106710GB-I00), MICINN. 2020-2022. Altres membres del Departament: Jessica McDaid. Projecte dins el grup de recerca C.I.E.N. (Comunicació Intercultural, Estratègies de Comunicació), Melissa Moyer (IP).

Font, Carme (IP). WINK - Women's Invisible Ink Trans-Genre Writing and the Gendering of Intellectual Value in Early Modernity. ERC-StG. 2019-2024. https://www.projectwink.eu/ Altres membres del Departament: Helena Aguilà, Francesca Blanch, Maxim Rigaux, Paula Yurss.

Hand, Felicity (IP). Rhizomatic Communities: Myths of Beloning in the Indian Ocean World (PGC2018-095648-B-I00), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 2019-2022.

Monnickendam, Andrew (IP). Rewriting War: The Paradigms of Contemporary War Fiction in English (FFI2017-85525-P, MINECO). 2017-2021. https://blogs.uab.cat/rewritingwar/the-project/ . Other Department membres: Jordi Coral, Laura Gimeno, Christina Howes, David Owen, Cristina Pividori.

Pladevall, Elisabet (IP). The effects of in-class task-based peer interaction on young learners English as a foreign language (PID2019-107328GB-I00). MICINN 2020-2023. Altres membres del Departament: Montserrat Capdevila, i Mireia Llinàs Grau; a l’equip de treball: Natalia Pozharitskaya, Mengjia Zhang, Andrea Huerta, Àngel Barranqueras, Laura Styles, Dakota Thomas-Wilhelm.

Solé, M. Josep & Joaquín Romero (URV) (IPs). Producción, variabilidad y categorización en la adquisición de segundas lenguas: Aspectos teóricos, experimentales y aplicados. (FFI2017-84479-P) MICINN, AEI, FEDER. 2017-2021.

Participació en grups i/o projectes de recerca fora del Departament

Auseller, Jordi. Membre del Projecte de Recerca en Arts Escèniques Catalanes (PRAEC), Institut del Teatre de Barcelona, Xarxa Vives d’Universitats i Institut d'Estudis Catalans. Coord. Carles Batlle. https://www.institutdelteatre.cat/ca/projectes/praec.htm

Auseller, Jordi. Membre del grup de recerca Grup d'Estudis de Literatura Catalana Contempora¿nia (GELCC) UAB. Xavier Vall Solaz (IP). http://filcat.uab.cat/gelcc/grup/membres.html#

Auseller, Jordi. Membre del projecte DILCA (Diccionari de locucions català-alemany / Phraseologisches Wörterbuch Katalanisch-Deutsch). Coords. Aina Torrent Alamany-Lenzen, David Cànovas Cots i Gerhard Edelmann.

Cebrian, Juli ; Gorba, Celia ; DeWite, Wolf ; Alsilevani, Barcelona L2 Speech Research Group, format per investigadors en fonologia de L2 de la Universirat de Barcelona i de la UAB.

Codó, Eva (IP UAB). Linguistic equality in contexts of political transition. Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRCC). 2019-2024. & Dr Mireille McLaughlin (University of Ottawa) (IP). Universitats que hi participen: Ottawa, Moncton (CAN), Aston University (UK), UAB.

Curell, Hortènsia; Ana Fernández i Sònia Oliver. Membres del projecte Del text al coneixement: factualitat i graus de certesa en espanyol- TAGFACT (FFI2017-84008-P Ministerio de Economía, Industria y Competitividad). I.P. Dra. Glòria Vázquez Garcia (Universitat de Lleida). 2017-2021. Grup de recerca GRIAL (Grup de Recerca Interuniversitari en Aplicacions Lingüístiques), 2017 SGR 1093). I.P. Ana Fernández. http://grial.edu.es/web/

Font Paz, Carme. Membre del Grup de Recerca Cos i Textualitat. 2017 SGR1207. IP: Meri Torras Francès.

Font, Carme. Membre del projecte Perceptions et expressions de la spiritualité féminine dans les systèmes religieux catholiques et protestants. GIS Institut du Genre & Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS (SNRS2019-Per) 2019-2021. IP: Laurence Lux-Sterritt, Aix-Marseille Université.

Martín, Sara. Membre del projecte Tránsfugas y parias modernas: Género y exclusión en la cultura popular del s. XXI (FEM2017-83974-P MINECO/AEI/FEDER, UE). IP Dra. Helena González, Universitat de Barcelona. Ministerio de Industria, Economía y Competitividad. 2018-2021. http://www.ub.edu/adhuc/es/proyectos-investigacion/transfugas-y-parias-modernas-genero-y-exclusion-cultura-popular-del-s-xxi

Oliver, Sònia. Membre del projecte Advancing Institutional Models towards cohesive teaching, learning, research and writing development (EU Horizon 2020, European Cooperation in Science and Technology. I.P. Dra. Alison Farrell (Maynooth University, Ireland) Head of University Writing Centre. Membre del Management Committee (MC) per Espanya (33 països participants). 2016-2021.

Oliver, Sònia. Proyecto concedido en la convocatoria 2020 de ayudas a “Proyectos de I+D+i” (Investigación + Desarrollo + innovación) del Ministerio de Ciencia e Innovación español: Interculturalidad e intercomprensión en la evaluación de la competencia discursiva plurilingüe: formación en retroalimentación digital (Inter_ECODAL). PID2020-113796RB-I00, Retos de Investigación. 1/09 2021 - 1/09/2025, Ministerio de Ciencia e Innovación (MCINN) español y Agencia Estatal de Investigación (AEI) IP. DRA CARMEN LÓPEZ FERRERO, UPF.

Tort, Irene. Membre del Grup de Recerca PLURAL (Plurilingüismes Escolars i Aprenentatges de Llengües). I.P-: Juli Palou Sangrà (Universitat de Barcelona). Setembre 2018- . http://www.ub.edu/plural/presentacio-2/

Tubau, Susagna. Membre del Projecte de Recerca ‘La interpretación de las categorías funcionales II: Significados Expresivos y Jerarquías de Significado’ (INTERCAT2) (PID2020-112801GB-100). IPs: M.Teresa Espinal i Xavier Villalba (UAB). Ministerio de Ciencia e Innovación. 2020-2024.

Tubau, Susagna. Membre del Centre de Lingüística Teòrica, Universitat Autònoma de Barcelona.

Conveni de transferència UAB

Pladevall, Elisabet (IP). Escola PAIDOS (Sant Fruitós del Bages, Spain). Referència17624. 7/09/2019 – 16/09/2022 . Descripció, anàlisi i visió de futur sobre l’ensenyament de l’anglès a l’escola.