Vés al contingut principal

El departament

El Departament de Ciències de la Computació és un dels departaments adscrits a l'Escola d'Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona.  El departament s'encarrega de la docència de l'àrea d'Informàtica i Intel·ligència Artificial en els graus i màsters de l'Escola. Coordina les mencions d'Enginyeria del Software i de Computació dins del grau en Enginyeria Informàtica, grau d’Enginyeria de Dades i del grau en Intel·ligència Artificial.  A nivell de màster, és el coordinador del Màster Interuniversitari en Visió per Computador, impartit conjuntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de Barcelona. També participa activament dins del programa de doctorat en Informàtica. En l'àmbit de la recerca i la transferència de tecnologia, l'activitat del departament està orientada principalment a la Visió per Computador. En aquest sentit, el departament té una estreta relació amb el Centre de Visió per Computador (CVC) ja que la major part del personal del departament té la seva recerca adscrita al CVC, de manera que tota la seva activitat de recerca i transferència es realitza a través del CVC. El departament compta amb uns 111 membres entre professors permanents, postdoctorats, professors associats i personal investigador en formació,  estudiants de postgrau i doctorat i personal d'administració i serveis.