Impressió amb monedes o targeta Canon

Podeu imprimir en aquestes impressores des de qualsevol ordinador de les biblioteques UAB seleccionant la impressora de la biblioteca on vulgueu enviar els documents, per ex.: Ciència i Tecnologia- Biblioteca Moneda i Targeta.

Aquestes màquines només imprimeixen en blanc i negre.