UAB

Màster Oficial - Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

Presentació

El títol de màster Universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge s'ofereix conjuntament per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Ramon Llull.

El seu objectiu fonamental és que els estudiants adquireixin els coneixements i les competències necessàries per a la realització d'investigacions, avaluacions i intervencions al camp dels trastorns de la comunicació i del llenguatge, tant pel que fa als seus efectes a les persones directament afectades, com en els entorns educatius als quals hi viuen, sempre des de la perspectiva professional acreditada del grau amb el que l'alumnat accedeix al màster.
 

Permetrà comprendre millor els orígens i les conseqüències dels trastorns de la comunicació i del llenguatge de tal manera que els professionals podran millorar el benestar dels pacients i els permetrà dur a terme investigacions i avaluacions relacionades amb aquests trastorns.

Com és ja sabut, l'atenció a les persones afectades per trastorns de la comunicació i del llenguatge, requereix un enfoc interdisciplinari. En aquest sentit, aquest màster ofereix l'ampliació de coneixements a tots els nous titulats i professionals que des de diferents disciplines s’interessen per la investigació, l'avaluació, la diagnosi i el tractament dels trastorns de la parla, la veu, les funcions orals no verbals -com ara la deglució-, el llenguatge oral i escrit i altres formes de comunicació en persones de qualsevol edat, així com també la planificació i execució d'intervencions preventives per tal de reduir les incidències d'aquests trastorns i per a la millora de les funcions verbals i comunicatives en persones sanes.

Sortides professionals

Aquest màster proporcionarà la capacitació per a la investigació i intervenció en el camp dels trastorns de la comunicació i del llenguatge tant pel que fa als seus efectes en les persones directament afectades, com en els entorns educatius en què viuen, sempre des de la perspectiva professional acreditada pel grau amb què l'alumnat accedeix al màster. Així, per exemple, per als que tenen la graduació en logopèdia i en psicologia el màster els permetrà accedir als llocs en els equips multidisciplinaris d'atenció a l'alumnat amb trastorns en la comunicació així com a departaments hospitalaris d'atenció a les persones amb problemes del llenguatge i de la veu d'origen neurològic o de qualsevol altre origen. La resta d'especialistes als quals es dirigeix el títol rebran una formació avançada en aquest àmbit de coneixement que els permetrà millorar la seva activitat professional i investigadora.
 
Entre les sortides professionals específiques de l'especialista en trastorns de la comunicació i del llenguatge es poden destacar les següents:

• Exercici privat de la professió de logopèdia.
• Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP).
• Centres sanitaris del sector privat.
• Serveis de rehabilitació comunitària (centres de dia) d'adults.
• Centres d'educació especial infantil i juvenil.
• Centres de recursos educatius per al deficient auditiu (CREDA).
• Centres i tallers de treball per a persones amb deficiències i necessitats especials.
• Centres sociosanitaris i unitats residencials de la tercera edat.
• Associacions de malalts en diverses patologies de la comunicació.
• Unitats de diagnòstic i rehabilitació neuropsicològics.
• Centres d'atenció al benestar social de la infància i l'adolescència en alt risc de marginació social.
• Centres residencials d'acció educativa (CRAE)
• Unitats de primers auxilis psicològics (PAP).
• Serveis de gestió i planificació sanitària.
• Investigació: universitats i centres / instituts de recerca.
• Formació, educació i supervisió de futurs professionals.
• Direcció, administració i / o gestió: col·laboració en la gerència del sistema sanitari.

Horaris

Primer i segon semestre del curs 2016-2017

Curs 2017-2018

Primer semestre:
Dijous de 16.00 a 20.30 hores i divendres de 9:30 a 14:00 més 4 divendres de 16:30 a 20:30 hores.

Segon semestre:
Dijous de 16.00 a 20.30 hores més 4 divendres de 16:30 a 20:30 hores.

Pòximament es publicarà el detall d'horaris pel curs 2017-2018.

Màster Oficial UAB

40 places
Presencial
Crèdits:
60 ECTS
Inici de la preinscripció 13/01/2017
Veure el calendari
Preinscripció oberta
Preu: 46,11€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2016-2017
75€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2017-2018
Centre: Facultat de Psicologia
http://www.uab.cat/psicologia/
Idioma:Català (40%), Castellà (40%) i Anglès (20%)
Universitat coordinadora:Universitat Autònoma de Barcelona
Altres universitats participants:Universitat Ramon Llull

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició