UAB

Pràctiques

Els estudis de grau d'Infermeria tenen un important percentatge de docència pràctica. Aquestes pràctiques és realitzen en hospitals i centres d'atenció primària i els estudiants ja estan immersos en la realitat en què desenvoluparan en un futur la seva professió. El pla d'estudis no contempla estades a entitats o empreses sanitàries fora de les pràctiques dins de les assignatures.

Consulteu tota la informació sobre els pràcticums.