UAB

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2018-2019 exceptuant les guies del curs 2017-18 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

101808 - Ciències Psicosocials  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101796 - Comunicació i TIC  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101778 - Cultura, Societat i Salut  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101797 - Estructura del Cos Humà  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101789 - Funció del cos Humà I  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101788 - Funció del cos Humà II  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101820 - Metodologia científica i bioestadística  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101821 - Nutrició  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101805 - Bases Ètiques, Gestió i Qualitat dels Serveis d'Infermeria  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101803 - Evolució de les Cures i el Pensament en Infermeria  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

2n curs

101807 - Comunicació Terapèutica  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101774 - Farmacologia  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101806 - Bases Metodològiques de la Infermeria  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101794 - Cures en Infermeria a l'Adult I  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101795 - Cures en Infermeria al Procés d'Envellir  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101804 - Educació per a la Salut  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103674 - Pràcticum I  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101786 - Pràcticum II  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101809 - Salut Pública  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

3r curs

101793 - Cures en Infermeria a l'Adult II  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101792 - Cures en Infermeria en la Infància, Adolescència i a la Dona  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101791 - Cures en Infermeria en Salut Mental  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101790 - Cures en Infermeria en Situacions Complexes  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101810 - Infermeria i Salut Comunitària  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103675 - Pràcticum III  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103676 - Pràcticum IV  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103677 - Pràcticum V  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

4t curs

103678 - Pràcticum VI  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103989 - Treball de Final de Grau  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

Optatives

101777 - Addiccions i Toxicomanies  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101817 - Aprendre a viure i acompanyar en el procés de morir  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101773 - Atenció d'Infermeria al Nen i la Família amb Problemes de Salut Infantil  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101772 - Cures d'Infermeria en l'Atenció Primària de Salut Infantil  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

104115 - Infermeria i Antropologia de la Medicina  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101776 - Intervencions en Salut Mental  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

104112 - Malalties Importades i Infeccions de Transmissió Sexual  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

104114 - Metodologia de la Recerca Qualitativa en Ciències de la Salut  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101771 - Pràctiques externes en infància i salut  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

103673 - Pràctiques Externes en Salut i Comunitat  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101775 - Pràctiques externes en salut mental al llarg de la vida  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101819 - Pràctiques externes en vellesa i salut  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

104116 - Pràctiques Externes Integrades  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

104113 - Programes Orientats a la Comunitat  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101818 - Síndromes geriàtriques  CAT(2017-18) ESP(2017-18)