UAB

Presentació

El grau d'Economia se centra en l'estudi de com les societats prenen decisions sobre l'assignació dels recursos disponibles escollint entre diferents alternatives, per assolir els objectius proposats en aspectes com el creixement econòmic, la inflació, l'atur, la distribució de la renda, els ingressos i les despeses públics, la pobresa, etc., i en l'avaluació dels resultats de les diferents polítiques proposades.

Els graduats en Economia adquireixen habilitats en les dues àrees en què es divideix la matèria: la microeconomia, que examina el comportament i les decisions dels individus, les llars i els negocis en l'intercanvi de béns, així com la interacció entre les polítiques governamentals i el mercat;  i la macroeconomia, que ofereix una visió més global de la totalitat de l'activitat econòmica. Els coneixements obtinguts permeten prendre les decisions més adients tant en l’àmbit dels organismes públics com de les empreses privades.
 

Un dels avantatges d’aquesta titulació és l’opció de triar un itinerari que queda reflectit en el títol: Anàlisi econòmic i mètodes quantitatius; Desenvolupament, creixement i economia internacional; Economia pública i anàlisi territorial; y Economia i gestió.

La Facultat d’Economia i Empresa disposa de programes d’intercanvi amb universitats internacionals i de pràctiques guiades mitjançant el prestigiós Programa Universitat i Empresa o el Programa Multiregional Internacional de Gestió Empresarial (MIBP). 

Aquesta facultat compta amb un Departament d’Economia Aplicada que és un dels més importants d’Espanya i gaudeix del prestigi internacional gràcies a la seva tasca investigadora en temes, com per exemple, les migracions. Un altre entitat que al mencionar és el Institut d’Anàlisi Econòmica, del CSIC, que està ubicat al campus de la UAB i que manté unes relacions molt fructíferes amb els departaments de la Facultat d’Economia i Empresa.

Perfil de l’estudiant

El perfil adient per a aquest grau és el d'una persona:
  • Sensibilitzada per la realitat econòmica general i pels temes socials i polítics de l'entorn.
  • Amb capacitat analítica.

Es recomana tenir un bon nivell de matemàtiques i estar familiaritzat amb la informàtica i l'anglès.

Sortides professionals

Els graduats en Economia es caracteritzen per la varietat de perfils professionals als que poden optar. Tradicionalment, han treballat àmpliament a les administracions públiques (locals, autonòmiques, estatals i de la Unió Europea), en tasques lligades a l'economia, així com en altres entitats de caràcter públic (hospitals, empreses públiques, etc.). A més, el perfil dels graduats en Economia és molt adequat per a organismes reguladors tant nacionals com internacionals i serveis d'estudis i d'investigació econòmica (entitats financeres, tasques de recerca en universitats, etc.) També poden optar a un ampli ventall de llocs en el sector privat com a analistes: financers, monetaris, de mercat, de polítiques públiques, sectorials, etc. A més, poden desenvolupar l'activitat dins de les organitzacions tant públiques com privades en les seves diferents àrees: creació d'empreses, compres, producció, logística, serveis d'estudis, qualitat, administració, comptabilitat, auditoria, finances, recursos humans, comercialització, màrqueting, gestió integral de l'empresa coordinant-ne les diferent àrees, etc.

Coordinador i equip de coordinació

Maite Cabeza Gutés

Avaluació

Avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina desenvolupada per l'estudiant a partir de les classes rebudes, les pràctiques, les presentacions orals i escrites i els exàmens.

Horaris

Per consultar els horaris fes click AQUÍ

Calendari acadèmic

Calendari Acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat d'Economia i Empresa
http://www.uab.cat/economia-empresa/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21070
160 places
Nombre de crèdits: 240 ECTS
Durada: 4 anys
Idioma: Català i castellà. Es poden triar algunes assignatures en anglès.
Preu per crèdit: 25,27 euros.
Beques específiques: S'admeten estudiants amb beca salari Ítaca UAB-Banco Santander.
Presencial.
Període lectiu: Quatre cursos que es poden desenvolupar en quatre anys acadèmics dividits en dos semestres.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Economia
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició