UAB

Presentació

El Grau Obert de Llengües i Literatures és una manera innovadora d’accedir a una sèrie d’estudis en llengua i literatura que s’imparteixen a la Facultat de Filosofia i Lletres. Són Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Espanyoles, Estudis Clàssics i Estudis Francesos.

Aquest nou accés està pensat per a aquells estudiants que tenen interessos filològics múltiples; que estan decidits a cursar un grau en alguna de les llengües i literatures esmentades, però no acaben de tenir clar quin.  

El principal avantatge que suposa cursar el Grau Obert és conèixer abans de triar definitivament. L’estudiant que opti per cursar aquest grau, durant el primer curs, podrà combinar dos dels graus filològics esmentats, per exemple Llengua i Literatura Espanyoles (A) i  Estudis Clàssics (B); podrà, doncs, ‘tastar’ dues maneres d’apropar-se a la filologia. Una vegada acabat el primer curs, a partir del segon curs, l’estudiant haurà de triar un dels dos graus simples que hagi combinat a primer (A o B). Així, doncs, els estudiants que triïn el Grau Obert de Llengües i Literatures faran una aproximació a dos estudis filològics abans d’escollir en quin volen assolir una formació més avançada.
 

A més, aquesta proposta d’accés els permetrà completar els seus estudis amb una de les mencions que ofereix la facultat i, un cop finalitzat el grau escollit (A), tindran l’opció de completar els estudis de la segona filologia simple (B) obtenint, així, dos títols de grau universitari (A i B).

Una tutorització personal abans, durant i després de la decisió. La Facultat posa a l’abast dels estudiants interessats a accedir a la universitat per la via del Grau Obert de Llengua i Literatura un tutor personal que l’informarà durant el període previ a l’elecció d’estudis (gener a juny), en el moment de la matrícula (juliol) i a partir de l’inici dels curs (setembre).

Accedir als estudis universitaris de filologia fent ús d’aquesta via no representa invertir més temps en la consecució d’un títol. Totes les assignatures que l’estudiant cursarà a primer curs (60 crèdits) li seran reconegudes i, per tant, només haurà de cursar els 180 crèdits restants, com si s’hagués matriculat d’un grau simple.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

- Bona expressió oral i escrita.
- Capacitat de síntesi i de comprensió.
- Domini instrumental de les llengües objecte d'estudi.
- Capacitat d'interpretació i de raonament.
- Interès per la llengua, la literatura i la cultura en general.
- Capacitat de relacionar fenòmens lingüístics, literaris i culturals.

Sortides professionals

El graduat assoleix el coneixement expert de la llengua, literatura i cultura de l’itinerari que esculli,  la qual cosa li facilita la inserció laboral en qualsevol professió relacionada amb les llengües en qualsevol país de la Unió Europea, com ara l’ensenyament de llengües, la recerca, el món editorial, la crítica literària, l’assessorament lingüístic, la mediació i la gestió cultural, etc.

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Calendari acadèmic

Calendari Acadèmic de la Facultat

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Filosofia i Lletres
http://www.uab.cat/lletres/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21116
40 places
Nombre de crèdits: 240 ECTS
Durada: 4 anys
Idioma: Català, castellà i francès
Preu per crèdit: 25,27 euros
Inici de classes: 12 de setembre de 2016
Presencial.
Període lectiu: El curs està organitzat per semestres.
Règim d’estudi: Temps complet i possibilitat de via lenta.
Títol que s'obté: graduat/da en Estudis Clàssics o bé, graduat/da en Estudis Francesos o bé, graduat/da en Llengua i Literatura Catalanes o bé, graduat/da en Llengua i Literatura Espanyoles
Arts i Humanitats

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició