UAB

Grau en Prevenció i Seguretat Integral (en línia)

Presentació

Vídeo del Grau de Prevenció i Seguretat Integral

Consulta tota la informació de matrícula


El grau en Prevenció i Seguretat Integral en línia ofereix a l’estudiant una formació multidisciplinària en la gestió coordinada de riscos en els àmbits de la seguretat pública i privada, el medi ambient, la qualitat i la responsabilitat social corporativa i 100% online.
 
Els estudis, amb un 95% d’inserció laboral (de la qual un 73% en càrrecs tècnics o directius) i un 90% de taxa d'èxit, estan pensats per ser compaginats amb l’activitat professional, i faciliten la polivalència dels graduats per augmentar les seves possibilitats d’accés al segon sector amb més opcions de feina. Es poden cursar també en modalitat presencial amb opció de pràctiques remunerades (consulteu aquí la fitxa del grau presencial).
 
Els graduats seran professionals capaços de donar una resposta eficient a diferents processos de presa de decisions propis del sector de la prevenció i la seguretat, com ara els relacionats amb aspectes econòmics, administratius i de gestió de recursos humans o amb àmbits tecnològics.

A l'apartat El Grau en Xifres podeu consultar estadístiques sobre la titulació.

El grau en Prevenció i Seguretat Integral ha estat acreditat per l'AQU i ha rebut el segell d'excel·lència en l'apartat d'informació pública.

Perfil de l’estudiant

El grau en Prevenció i Seguretat Integral s'adreça als estudiants interessats en l'àmbit de la gestió de la seguretat, el medi ambient, la qualitat i la responsabilitat social i corporativa, tant en el sector públic com en el privat.  Ha de tenir capacitat d'anàlisi, capacitat per prendre decisions en situacions de pressió i capacitat d'organització, de planificació, de relació i de dinamització d'equips humans.

Sortides professionals

- Tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals en les tres especialitats:

  • Higiene,
  • Ergonomia i
  • Seguretat Industrial.
- Cap de seguretat.
- Director de seguretat.
- Detectiu privat.
- Assessorament i consultoria a empreses.
- Assessorament i consultoria a administracions públiques.
- Ciberseguretat.
- Protecció de dades.
- Risc tecnològic.
- Seguretat ciutadana.
- Proteccció civil.
- Trànsit i seguretat viària.
- Qualitat.
- Medi ambient.
- Prevenció d'incendis.
- Gestió de la comunicació.
- Continuïtat del negoci.
- Responsable de compliment normatiu (compliance officer)
- Accés, segons els sistemes de selecció de les diferents administracions públiques, a les forces i els cossos de seguretat, extinció d'incendis o protecció civil.


Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

Avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant. Es combina avaluació continuada, exàmens i treballs pràctics.

Horaris

 

Calendari acadèmic

Calendari acadèmic Grau de Prevenció i Seguretat Integral

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Escola de Prevenció i Seguretat Integral (centre adscrit)
http://www.uab.cat/prevencio-seguretat-integral
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21113
30 places
Nombre de crèdits: 240 ECTS
Durada: 4 anys
Idioma: Català i castellà.
Preu per crèdit: 70 euros
No presencial.
Període lectiu: Semestral.
Règim d’estudi:

Possibilitat de via lenta.

Títol que s'obté: graduat/da en Prevenció i Seguretat Integral
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició