Treball fi de grau

Informació general

El Treball de Fi de Grau forma part dels plans d'estudis del Grau en Ciència Política i Gestió Pública i del Grau en Sociologia.

  • És una assignatura de quart curs de 12 crèdits ECTS i té caràcter obligatori.
  • Per matricular-la és requisit imprescindible complir el règim de permanència:
            a. Tenir superades totes les assignatures del primer curs del grau.
                b. Haver superat un mínim de 2/3 dels crèdits totals del pla d'estudis (160 crèdits)
  • És requisit obligatori estar matriculat de l'assignatura de TFG per poder sol·licitar adscripció a un dels temes.
  • La càrrega docent és de 300 hores de treball per a l'alumnat
Els 12 crèdits del TFG són bàsicament de treball autònom i en menor mesura d'hores de treball supervisat i d'avaluació.
 
Comissió de Treball de Fi de Grau:

Dr. Gabriel Colomé i García                    Tel. 93 581 1767
Gabriel. Colome@uab.cat

Dr. Ferran Izquierdo Brichs                       Tel. 93 581 2424
Ferran.Izquierdo@uab.cat

Dra. Aina Tarabini-Castellani Clemente    Tel. 93 581 2446
Aina.Tarabini@uab.cat


Gestió administrativa del Treball de Fi de Grau:


Elisabet Cánovas                                        Tel. 93 581 1221
practiques.fcps@uab.cat

Accés a l'aplicatiu del Treball Fi de Grau


Distribució Alumnat TFG (juny 2018)
Calendari del Treball de Fi de Grau 2018-2019