Treball fi de grau

Informació general

El Treball de Fi de Grau forma part dels plans d'estudis del Grau en Ciència Política i Gestió Pública i del Grau en Sociologia.

  • És una assignatura de quart curs de 12 crèdits ECTS i té caràcter obligatori.
  • Per matricular-la és requisit imprescindible complir el règim de permanència:
            a. Tenir superades totes les assignatures del primer curs del grau.
                b. Haver superat un mínim de 2/3 dels crèdits totals del pla d'estudis (160 crèdits)
  • És requisit obligatori estar matriculat de l'assignatura de TFG per poder sol·licitar adscripció a un dels temes.
  • La càrrega docent és de 300 hores de treball per a l'alumnat
Els 12 crèdits del TFG són bàsicament de treball autònom i en menor mesura d'hores de treball supervisat i d'avaluació.
 
Comissió de Treball de Fi de Grau:

Dr. Àlex Casademunt Monfort            Tel. 93 581 2431
Alex.Casademunt@uab.cat

Dra. Esther Fernández Mostaza          Tel. 93 581 1354
MariaEsther.Fernandez@uab.cat

Dr. Joel Martí Olivé                            Tel. 93 581 1310
Joel.Marti@uab.cat

Prof. Federico Guerrero Cabrera         Tel. 93 581 2427
Federico.Guerrero@uab.cat


Gestió administrativa del Treball de Fi de Grau:


Olga Alonso                                        Tel. 93 581 1221
practiques.fcps@uab.cat

Accés a l'aplicatiu del Treball Fi de Grau


Distribució Alumnat TFG (juny 2017)
Calendari del Treball de Fi de Grau 2017-2018