Equip de deganat

Degà
Dr. Joan Botella Corral
93 581 1338

Secretari acadèmic
Dr. John Robert Etherington
93 581 2410

Vicedegà d'Ordenació Acadèmica
Dr. Vicent Borràs Català
93 581 4093 / 4524

Coordinadora d'Economia i Serveis
Dra. Roser Nicolau Nos
93 581 1815

Coordinadora dels Programes de Grau
Dra. Esther Fernández Mostaza
93 581 1354

Coordinadora dels Programes de Màster
Dra. Pilar Carrasquer Oto
93 581 2432

Vicedegana de Pràctiques i Professionalització
Dra. Olga Serradell Pumareda
93 586 2447

Vicedegà d'Intercanvis i Relacions Institucionals
Dr. Francesc Serra i Massansalvador
93 581 2161

Coordinador del projecte SIGQ
Dr. Àlex Casademunt Montfort
93 581 2431

 

Secretària del Degà: Sara Ruiz Vilòria / Núria Font Castanys
teléfon: 93 581 1338
correu electrònic: dg.politiques.sociologia@uab.cat