Avisos

Pràcticum del Grau de Geologia

[25/04/2018] Obert el termini de sol·licitud per a realitzar el Pràcticum el curs 2018/2019.   

Els alumnes interessats han d'emplenar el Formulari de Sol·licitud escollint fins a 5 places per ordre de preferència i  entregar-lo a Gestió Acadèmica abans del 15 de maig de 2018.
 
La Gestió Acadèmica de la Facultat farà pública la relació de les empreses assignades a cadascún dels alumnes el 23 de maig de 2018.
Més Informació
 

Avaluació curricular mitjançant compensació

[24/04/2018] Els alumnes que vulguin sol·licitar avaluació per compensació els períodes de sol·licitud per l'actual curs acadèmic 2017/2018, són els següents:

 - Del 12 al 26 de juliol de 2018


 - Del 14 al 28 de setembre de 2018

Més informació
 

Matrícula de pràctiques curs 2017/18

[06/04/2018] Els alumnes que vulguin presentar les pràctiques al curs 2017/18, la data límit per a  matricular l'assignatura de pràctiques és el dia 22 de juny de 2018.

Les pràctiques s'han de finalitzar abans del dia 15/09/2018.