Junta Permanent de la Facultat

El Degà convoca als membres de la Junta Permanent de la Facultat a una sessió ordinària el proper dilluns dia 20 de març, a les 15h en primera convocatòria i a les 15:30h en segona convocatòria, a la Sala de Juntes.

15/03/2017

L’ordre del dia de la reunió és el següent: 1. Aprovació, si escau, de les actes anteriors; 2. Aprovació, si escau, de l'Informe de Seguiment dels títols del centre; 3. Aprovació, si escau, de la revisió del Sistema Intern de Garantia de Qualitat (SIGQ); 4. Aprovació, si escau, de la proposta de nous títols (2018-2019); 5. Aprovació, si escau, de la proposta de pressupost 2017; 6. Informe del Degà; 7. Torn obert de paraules.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies