Junta Permanent de la Facultat

El Degà convoca als membres de la Junta Permanent de la Facultat a una sessió ordinària el proper dilluns dia 20 de març, a les 15h en primera convocatòria i a les 15:30h en segona convocatòria, a la Sala de Juntes.

15/03/2017

L’ordre del dia de la reunió és el següent: 1. Aprovació, si escau, de les actes anteriors; 2. Aprovació, si escau, de l'Informe de Seguiment dels títols del centre; 3. Aprovació, si escau, de la revisió del Sistema Intern de Garantia de Qualitat (SIGQ); 4. Aprovació, si escau, de la proposta de nous títols (2018-2019); 5. Aprovació, si escau, de la proposta de pressupost 2017; 6. Informe del Degà; 7. Torn obert de paraules.

 

Notícies relacionades

La UAB nomena doctor honoris causa Josep Maria Flotats

La UAB investirà dos nous doctors honoris causa, Josep Maria Flotats, referent internacional de l’art dramàtic, a proposta de la Facultat de Filosofia i Lletres, i Margarita Salas, destacada bioquímica i deixebla de Severo Ochoa, a proposta de la Facultat de Ciències. Llegir més

Totes les notícies