Fira de Màsters a la Facultat de Filosofia i Lletres

La Facultat de Filosofia i Lletres oferirà ek curs vinent 23 màsters oficials.  Aquests programes aporten a l'estudiant una formació avançada, orientada tant a l'especialització professional com a la iniciació a la recerca.

 

09/05/2017

Els programes de màster de la Facultat tenen una càrrega lectiva que comprèn 60 crèdits ECTS. Els plans d’estudis d’aquests màsters preveuen una formació teòrica i pràctica que l’estudiant assoleix mitjançant matèries obligatòries, matèries optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits i activitats d’avaluació, i que finalitza amb l’elaboració i la defensa pública d’un treball de fi d’estudis.

Entre el 15 i el 19 de maig la Facultat de Filosofia i Lletres organitza una fira per presentar l’oferta de màsters 2017-2018.  Durant tota la setmana es programaran xerrades informatives a càrrec dels coordinadors i coordinadores dels Màsters on seran ateses les consultes dels estudiants interessats i davant de la gestió acadèmica hi haurà una exposició de cartells informatius dels màsters.

Podeu trobar informació detallada dels màsters en aquest enllaç.

Per sol·licitar l'accés a un dels màsters de la Facultat, accediu
a l'aplicació de la sol·licitud en línia i seleccioneu el màster que us interessa. Per accedir a l'aplicació necessiteu un número d'identificació universitària (NIU) i una contrasenya. Per obtenir-los:

 • Si no sou estudiant de la UAB, introduïu les vostres dades identificatives per registrar-vos.
 • Si ja sou o heu estat estudiant de la UAB, teniu assignat un número d'identificació universitari (NIU) i recordeu la contrasenya,  accediu directament a la sol·licitud.
 • Si ja sou o heu estat estudiant de la UAB però no recordeu el número d'identificació universitari (NIU) i/o no recordeu la teva contrasenya, torneu a introduir totes les dades identificatives per tal de recuperar-los.Podeu assistir a les següents xerrades informatives:

 • Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic, 25 de maig, a les 11:30h (Sala de Graus)
 • Ciència Cognitiva i Llenguatge, 17 de maig, a les 13h (aula 208)
 • Estudis Anglesos Avançats / Advances English Studies, 15 de maig a les 13h (aula 212)
 • Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes, 17 de maig, a les 13h (aula 208)
 • Estudis Teatrals, 17 de maig a les 13h (aula 208)
 • Estudis Territorials i de la Població, 16 de maig a les 11:30h (Aula de Postgrau “Enric Lluch”, Dpt. de Geografia)
 • Geoinformació, 16 de maig, a les 11:30h (Aula de Postgrau “Enric Lluch”, Dpt. de Geografia)
 • Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera, 17 de maig, de 9:30 a 10h (aula 110)
 • Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l’Ambient i el Paisatge, 16 de maig, a les 11:30h (Aula de Postgrau "Enric Lluch" del Departament de Geografia)
 • Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística, 16 de maig, a les 10:30h (Seminari B11/174)
 • Història Contemporània, 16 de maig, a les 10h (Aula 210); a les 13h (Aula 202); a les 15h (Aula 110); a les 16:30h (Aula 103). 17 de maig, a les 11:30h (Aula 300); a les 15h (Aula 105)
 • Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana, 19 de maig, a les 10h (Sala d'Actes B7/1056)
 • Mediterrània Antiga, 19 de maig, a les 10h (Sala d'Actes B7/1056)
 • Identitat Europea Medieval, 19 de maig, a les 10h (Sala d'Actes B7/1056)
 • Egiptologia, 19 de maig, a les 10h (Sala d'Actes B7/1056)
 • Arqueologia Clàssica, 19 de maig, a les 10h (Sala d'Actes B7/1056)

 

Notícies relacionades

Totes les notícies