Cursos propedèutics d'anglès, francès i història

El Grau en Estudis Anglesos, el Grau en Estudis Francesos i el Grau en Història ofereixen als estudiants de primer curs la possibilitat de matricular-se en un curs propedèutic amb la finalitat de preparar-los per afrontar amb millors condicions els estudis universitaris.

12/07/2016

L’objectiu és millorar i optimitzar els coneixements que tenen en els àmbits d’estudi dels respectius graus. A la Gestió Acadèmica, us podeu matricular dels cursos propedèutics d'anglès i francès abans del 31 de juliol  i del curs d'història abans del 15 de setembre.

Curs propedèutic del Grau en Estudis Anglesos i Estudis combinats amb Anglès
Curs de 35 hores (5 h/dia durant 7 dies) al setembre, íntegrament en anglès, destinat a alumnes de primer curs del grau únic en Estudis Anglesos i dels Graus Combinats amb Estudis Anglesos per optimitzar el rendiment dels estudiants i el seu ús de la llengua anglesa a nivell oral i escrit. Tanmateix, el curs engloba habilitats acadèmiques escrites, orals i de comprensió de textos. Programa. Full de matrícula.
 
Curs propedèutic del Grau en Estudis Francesos i Estudis combinats amb Francès
Curs pràctic, íntegrament en francès, destinat a estudiants de primer curs del grau en Estudis Francesos i de tots els Graus filològics combinats amb francès, que té per objectiu facilitar als estudiants l’adquisició de les habilitats acadèmiques i coneixements bàsics necessaris, així com millorar el seu ús de la llengua francesa oral i escrita, optimitzant-ne el rendiment. Programa. Full de matrícula.
 
Curs propedèutic del Grau en Història
L'activitat està organitzada des de la coordinació del grau d'Història. Sorgeix de la necessitat d’afrontar els diferents mètodes d'avaluació continuada que l'alumnat es troba a les guies docents de la titulació. Tot i la vinculació de les assignatures del grau amb la documentació històrica, que propicia el comentari de text com a activitat nuclear d'avaluació, cal un curs introductori sobre altres modalitats (recensions, estats de la qüestió, mapes conceptuals, presentacions…) i tècniques de treball específiques (cita i plagi, normes de redacció formal, bibliografia, webgrafia…). Programa. Full de matrícula.

 

Notícies relacionades

Les humanitats digitals, a debat

La Xarxa d'Humanitats Digitals de la UAB organitza per primera vegada, el 18 i 19 d'abril a la Facultat de Filosofia i Lletres i l'Escola d'Enginyeria de la UAB, unes jornades per donar visibilitat a les humanitats digitals i mostrar els projectes que estan desenvolupant els grups i centres de recerca de la UAB en aquest àmbit. Llegir més

Totes les notícies