Eleccions Junta de Facultat

La degana, Margarita Martí, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat, convoca eleccions per a la renovació dels membres de la Junta de Facultat, pel sistema de votació electrònica durant el període compres entre el 7 i 8 de novembre de 2017.

En aquestes eleccions es renoven els membres electes respresentats del sector de l'alumnat (sector C).

DOCUMENTACIÓ

- Reglament electoral
- Resolució
- Calendari d'eleccions
- Composició de la Junta Electoral de la Facultat
- Composició de la Mesa Electoral per a la votació electrònica

CENS ELECTORAL

http://seuelectronica.uab.cat/votacio-e

Per reclamacions del cens electoral, envieu un correu electrònic a dg.deganat@uab.cat adjuntant el model de reclamació al cens provisional.


VOTACIÓ ELECTRÒNICA

De les 9h del 9 de novembre a les 13h del 10 de novembre

Votació electrònica


CANDIDATURES

Presentació de les candidatures: del 03 a l'11 d'octubre

Proclamació provisional dels candidats: 16 d'octubre
   
Reclamacions a la proclamació dels candidats: del 16 al 18 d'octubre
    - Formulari de reclamació

Proclamació definitiva dels candidats: 19 d'octubre
    - Candidatures definitives

Model candidatura

RESULTATS

Resultats provisionals

      - Informe de recompte
    
Resultats definitius

      - Resultats finals

Estadístiques
      - Participació