Reprografia


La Unitat Docent disposa de 2 FOTOCOPIADORES – IMPRESSORES de lliure ús
 

Situació: MÒDUL SUD de la Unitat Docent


Situació Funcionament Dispensa i recàrrega de targetes
Planta 1 (davant les aules Informatitzades) Només amb targeta  
Planta 2 (a la Biblioteca) Amb targeta i monedes Màquina dispensadora i de recàrrega
 

La gestió i el manteniment d'aquestes màquines correspon a una empresa concessionària. Al costat de la màquina de la planta 1 hi ha un telèfon directe que en despenjar posa en contacte amb un responsable de l’empresa per resoldre qualsevol incidència: càrrega de paper, etc.

La Gestió Acadèmica i Punt d’Informació no fa fotocòpies.