Grau de Medicina

Programes d'assignatures

Per veure el programa cliqueu sobre l'assignatura


Tercer curs
102886 - Genètica mèdica (data d'actualització: 16/09/13)
102892 - Tècniques bàsiques de Cirurgia (data d'actualització: 21/12/2016)
102927 - Patologia estructural i molecular (data d'actualització: 06/10/2017)
102928 - Immunologia mèdica (data d'actualització: 24/10/2017)
102930 - Farmacologia general (data d'actualització: 21/11/2017)
102933 - Microbiologia i parasitologia mèdiques (data d'actualització: 03/11/2015)
102949 - Epidemiologia (data d'actualització: 08/02/2016)
103630 - Bases de la cirurgia clínica (data d'actualització: 15/09/2017)
104072 - Pràctica Clínica Assistencial III (seminaris especialitzats) (data d'actualització: 31/03/2017)
102936 - Fisiopatologia i semiologia clínica (data d'actualització: 21/11/2017)

 


Quart curs
102912 - Medicina de família (data d'actualització: 12/09/2014)
102937 - Obstetrícia i ginecologia (data d'actualització: 21/11/2017)
102939 - Oftalmologia (data d'actualització: 21/11/2017)
102940 - Otorrinonaringologia clínica (data d'actualització: 20/01/2015)

102944 - Medicina i cirurgia II (data d'actualització: 21/11/17)
102945 - Medicina i Cirurgia I (data d'actualització: 21/11/2017)
103598 - Anestesiologia (data d'actualització: 24/10/2017)
103607 - Medicina i cirurgia III (data d'actualització: 15/01/2018)
103630 - Bases de la cirurgia clínica (data d'actualització: 12/09/2016)
103647 - Medicina maternofetal (data d'actualització: 19/12/13)

Cinquè curs
102931 - Farmacologia clínica (data d'actualització: 21/11/2017)
102935 - Pediatria (data d'actualització: 12/09/2014)
102938 - Dermatologia clínica (data d'actualització: 21/12/2015)
102941 - Psiquiatria (data d'actualització: 02/10/2015)
102948 - Medicina preventiva i salut pública (data d'actualització: 05/09/2017)
102951 - Medicina Legal i Toxicologia (data d'actualització: 17/02/2017)
103601 - Diagnòstic i tractament de les patologies de l'esport (data d'actualització: 15/02/2017)
103608 - Medicina i Cirurgia IV (data d'actualització: 08/09/2017)
103614 - Manifestacions cutànies de les malalties sistèmiques (data d'actualització: 21/12/2015)
103617 - Oncologia mèdica (data d'actualització: 21/11/2017)
103648 - Oncologia ginecològica i patologia mamària (data d'actualització: 15/09/2014)

Sisè curs
102893 - Suport Vital Avançat en Trauma (data d'actualització: 21/11/2017)
102894 - Reanimació avançada (data d'actualització: 21/11/2017)
103599 - Cirurgia d'Urgència per aparells (data d'actualització: 21/11/2017) 
103619 - Salut internacional (data d'actualització: 16/11/2015)  
102924 - TFG - Treball de fi de grau (data d'actualització: 21/11/2017)
104073 - 104074 - PCA IV I V - Pràctica Clínica Assistencial IV i V (data d'actualització: 21/11/2017)