Reportatge de l'Acte d'agraïment de la Facultat de Medicina i Premis extraordinaris. Desembre 2017.

Reportatge Acte d'agraïment de la Facultat de Medicina i Premis extraordinaris

Desembre 2012

Desembre 2013

Desembre 2014

Desembre 2015

Desembre 2016