Reportatge de l'Acte d'agraïment de la Facultat de Medicina i Premis extraordinaris. Desembre 2017.